ESANS
Wat definieert jou en je werkwijze en hoe kom je tot je recht?

ESANS biedt loopbaanbegeleiding aan werknemers en werkzoekenden die hun talenten graag inzetten voor waardevol werk. Ik help je in kaart te brengen welke loopbaankeuzes bij je passen en hoe je fijner kunt functioneren.

Ik bied kennis, ervaring, professionaliteit en aandacht. Verhelderen, richting geven, de blik verruimen en vertrouwen in eigen kunnen zijn belangrijke onderdelen van elk traject Liefst word ik geconfronteerd met vraagstukken waarvoor geen kant- en klare oplossing voorhanden is en waarvoor maatwerk vereist is. Ik maak daarom graag kennis met mensen die zich herkennen in de uitzondering op de regel, voor wie geen enkel hokje past.

Ontwikkeladvies
Tarief € 0,-
Werknemers ouder dan 45 jaar kunnen kosteloos een professioneel loopbaanadvies krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers een subsidieregeling gepubliceerd die dit mogelijk maakt. Het advies is er op gericht een concrete plan op te stellen waarmee je de regie op je loopbaan in eigen hand kan nemen. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer en formuleert concrete acties om te kunnen inspelen op veranderingen.

Lees meer

Loopbaancoaching
Tarief € 70,- per uur
Bij coaching voeren we individuele gesprekken om meer inzicht te krijgen in wat er speelt om oplossingen te zoeken voor door jou ingebrachte problemen. We werken aan vaardigheden die jij graag wilt verbeteren om je doelen te behalen. Na een intakegesprek maken we afspraken over de thema's, de opdrachten en het aantal gesprekken.

Lees meer

Loopbaanscan
Tarief € 350,-

Wil je meer inzicht in je sterkste punten, je capaciteiten, je toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt en je diepste drijfveren? Met een loopbaanscan krijg je een goed beeld van wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Na twee gesprekken en het invullen van een aantal online vragenlijsten krijgt en je een rapport en suggesties voor verdere actie en ontwikkeling.

* Tarieven voor particulieren