ESANS
Wat definieert jou en je werkwijze en hoe kom je tot je recht?


Tarief € 0,-
Werknemers ouder dan 45 jaar kunnen kosteloos een professioneel loopbaanadvies krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers een subsidieregeling gepubliceerd die dit mogelijk maakt. Het advies is er op gericht een concrete plan op te stellen waarmee je de regie op je loopbaan in eigen hand kan nemen. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer en formuleert concrete acties om te kunnen inspelen op veranderingen.

Hoe werkt het?

  • Bel of mail mij voor een afspraak.
    Je ontvangt een email met bevestiging van de afspraak en een vragenlijst als input voor het eerste gesprek.
  • 1e gesprek: kennismaking, vaststellen onderzoeksactiviteiten.
    Je krijgt een email met een link naar een testomgeving waar je bijvoorbeeld een beroepsinteressetest of persoonlijkheidstest kan doen.
  • 2e afspraak: bespreken en interpreteren onderzoeksresultaten.
    Je werkt thuis eventueel nog opdrachten uit om plannen voor de toekomst te formuleren.
  • 3e gesprek: afronding van het traject. Verslaglegging en ondertekening documenten.

Bovenstaande kan ook in 2 gesprekken van ca. 1,5 uur. We hebben dan tussen de afspraken door contact per email of telefoon over voortgang van de opdrachten.